Deze website maakt gebruik van cookies. Geeft u toestemming voor het gebruik van cookies? Lees meer over cookies

Privacy

Privacyverklaring

U leest de privacyverklaring van De Burgh Camper Service Center. onderdeel van De Burgh. De Burgh is een bedrijfswagendealer van de merken DAF, Fiat Professional en IVECO. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Algemene Vordering Gegevensbescherming stelt. Onze contactgegevens:

privacy@lengo.nl | 040 2 95 85 75
De Burgh B.V. | Meerenakkerweg 3 | 5625 AR Eindhoven
KVK Nr: 17081810 BTW: NL802368190B01

Doel gegevens

01 contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met De Burgh via de website. In ons formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en opmerkingen. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

02 Google analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

03 versturen van een nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van automotive, onze producten en diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden, deze afmelding wordt binnen 3 maanden verwekt in alle systemen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

04 Overeenkomst
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de cookieverklaring.

OPSLAGPERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Burgh, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01 Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@lengo.nl.

02 Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met De Burgh via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03.Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytic

04. Overeenkomst
Voor de duur van de overeenkomst en mogelijke wettelijke verplichtingen worden de noodzakelijke gegevens om de overeenkomst uit te voeren bewaard.

PLICHTEN

De Burgh verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Burgh via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Burgh de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met De Burgh met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

De Burgh behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Burgh dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Burgh te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u uw gegevens wilt zien kunt u na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U heeft altijd het recht uw eerder gegeven toestemming in te trekken. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich ook weer afmelden via de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

privacy@lengo.nl | 040 2 95 85 75
De Burgh B.V. | Meerenakkerweg 3 | 5625 AR Eindhoven
KVK Nr: 17081810 BTW: NL802368190B01

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat De Burgh niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 


< Terug